Назад

Комплексно трудово-медицинско обслужване

Осигуряването на трудово-медицинско обслужване на работниците и служите в една фирма е основно задължение на работодателя, а неизпълнението му, освен че нарушава разпоредбите на Конституциията и правата на служителите, води и до големи глоби от страна на Инспекция по труда. Ето защо ние ви предлагаме не само договор, а висококачествено трудово-медицинско обслужване, отговарящо на националните, европейски и международни стандарти, от регистриран в Министерството на здравеопазването консултант по здравословни и безопасни условия на труд - служба по трудова медицина.

20
години нашият опит
е на Ваше разположение

Какво включва нашата услуга?

       Съгласно нормативните изисквания към службите по трудова медицина, ние осъществяваме консултативна, обслужваща и разработваща дейност като подпомагаме работодателя при организиране и изпълнение на задълженията му във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и укрепване здравето и работоспособността на работещите чрез утвърждаване на превантивните подходи за осигуряване ЗБУТ и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

1500
са клиентите,
които ни се доверяват
365
дни в годината
повишаваме знанията си

     Оценката на риска е едно от основните задължения на работодателя, а с нашето съдействие ще получите не просто информация за рисковете, а професионално документиране на риска, отговарящо на изискванията на Инспекция по труда, покриващо националните и европейски нормии включващо идентифициране на опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо предложение за вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск!

     А ако не знаете откъде да започнете с изграждането на останалата документация по здравословни и безопасни условия на труд и не сте сигурни какви точно документи са необходими при проверка на Инспекция по труда или може би просто сте перфекционист като нас и искате да разполагате с възможно най-добре оформената документация, имплементирала в текст най-актуалните изисквания и добри практики в конкретна област – оставете съдействието за това на нашия екип!

365
дни в годината
подобряваме нашите услуги

    Имате необходимост от повишаване на квалификацията, знанията и уменията по безопасност и здраве при работа или сте – отговорник за провеждането на инструктажите, технически ръководител, представител на ГУТ/КУТ, управител? Нашето обучение ще ви предостави цялата информация, от която се нуждаете! И това не е всичко! На завършилите обучението се издава удостоверение, което важи пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и други.

     И нека не забравяме, че най-големият актив на една фирма е нейният персонал, а в колкото по-здравословни и безопасни условия на труд работи той, толкова по-висока би била удовлетвореността му, а оттам – и ефективността на труд. Ето защо всеки работодател следва да подходи възможно най-отговорно и сериозно към този фактор и да започне с осигуряване на качествено трудово-медицинско обслужване от регистриран и доказан с времето консултант по трудова медицина!

Комплексно обслужване или еднократна услуга – заявете Вашата оферта сега на stm@iren-m.com или чрез формата ни за контакти!

 

Нашите отличия, сертификати и участия

Нашият екип винаги се стреми да се усъвършенства, да получава нови знания, да участва в различни уебинари, семинари, курсове, за да сме сигурни, че сме научили най-добрите практики, които да ви споделим, че сме надградили уменията си и нашите клиенти ще получат най-доброто качество на услуга.