A+ R A-

работа при ОПАСНО ТОПЛО време

Изисквания към нощните заведения🌞 Какви са задълженията ми като работодател, съгласно закона и изискванията на Инспекция по труда - съвети за работодатели.

🌞 Как да работя безопасно в условията на опасно топло време - съвети за служители.

🌞 Топлинен стрес - информационен материал, подходящ за поставяне на строителни обекти и други открити работни площадки.

🌞 Как да окажем първа долекарска помощ при топлинен или слънчев удар - правила.

🌞 Как да работим безопасно при опасно топло време - инфографика        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Досие по ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

пожарно досие Какво е съдържанието на едно досие по пожарна безопасност и кои фирми трябва да поддържат такова - досие по пожарна безопасност с базов набор от утвърдени образци на бланки.
 Какво да правим при пожар на открито и в сграда - информационен материал
 
План за действие при пожар - утвърден образец - бланка в редактируем вариант.
 Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време
- утвърден образец, НЕ се попълва за сградите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 (многофамилни жилищни сгради) и Ф1.4 (eднофамилни жилищни сгради), както и за обекти с площ до 100 m2 - бланка в редактируем вариант.
Дневник за контрол на пожарогасителите - утвърден образец, дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5 - бланка в редактируем вариант.

 Дневник за регистриране на огневи работи
- утвърден образец - бланка в редактируем вариант.
 Акт за извършване на огневи работи на временни места
 - утвърден образец - бланка в редактируем вариант.
 Протокол за извършената обработка на реквизитите и декорите
 - утвърден образец - бланка в редактируем вариант.    

 Как да изберем пожарогасител
- сравнителна таблица
   

Безопасна работа с произведени наноматериали

ръководство за работа с наноматериали

Научете повече за наноматериалите и начините за безопасна работа - тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наемане на непълнолетни на работа

наемане на непълнолетни

Каква е процедурата за наемане на непълнолетно лице на работа и какви документи са необходими - научете тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!