A+ R A-

кампания „Достоен труд – от теб зависи“

     През февруари 2022 година Инспекцията по труда стартира кампания „Достоен труд – от теб зависи“, насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Чрез поредица видеа, ръководства и брошури участниците в трудовия процес могат да се запознаят какви основни задължения имат по отношение декларирането на труда и какво печелят, когато работят на светло.

От материалите ще получите повече информация за:

За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите следва да не се съгласяват да работят без писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, както и при условия, договорени устно. За ефективността на контрола е важно също да подават сигнали, докато все още са на работните си места.

 

Полезни връзки:

Видеоматериали към кампанията - www.gli.government.bg/bg/node/11819
Инспекция по труда - www.gli.government.bg/bg

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!