Задължителни профилактични медицински прегледи

Задължителни профилактични прегледи Профилактични медицински прегледи Задължителни профилактични прегледи, Профилактични медицински прегледи Профилактични медицински прегледи

Служба по трудова медицина Ирен М организира и участва в извършването на задължителните периодични профилактични медицински прегледи, които се извършват в модерно оборудван медицински център от квалифицирани медицински специалисти с необходимия стаж и опит в професионалната патология.

За всеки прегледан служител се изготвя и поддържа, както на хартиен носител, така и в електронен вид, "Лично здравно досие". На базата на това досие СТМ издава заключение за здравословното състояние на служителя при прекратяване на трудовите отношения, а също така и разработва и участвува в изпълнението на програми за промоция на здравето на работещите, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.

Въз основа на резултатите от извършените профилактични медицински прегледи, трудови злополуки и резултатите от измервания на параметрите на работната среда се съставя годишен анализ отчет на здравословното състояние, който дава реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

Профилактична програма 1

Профилактични прегледи:

Терапевт / вътрешен лекар
Офталмолог
Невролог

Изследвания:

ЕКГ / електрокардиограма
Артериално налягане

Профилактична програма 2

Профилактични прегледи:

Специалист образна диагностика
Терапевт / вътрешен лекар
Офталмолог

Изследвания:

Ехографско изследване на коремни органи
или
Ехография на шия и щитовидна жлеза
или
Ехомамография

оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания
Биохимични изследвания - кръвна захар, холестерол и триглицериди
ЕКГ / електрокардиограма
ПКК / пълна кръвна картина

В зависимост от спецификата на условията на труд или по Ваше желание, обемът на изследванията и/или профилактичните медицински прегледи може да бъде разширен. За всички наши корпоративни клиенти с персонал над 30 човека и разполагащи с необходимите условия, можем да предложим извършване на медицинските прегледи на място и по предварително установен график, който да не нарушава процеса на работа.

Изпрати запитване