A+ R A-

Какво да правя ако съм поставен под карантина заради COVID-19?

 

Инструкции: 

   Ограничете до минимум контактите с други лица.
   
Използвайте отделни помещения (напр. престой в друга стая, различно време за хранене), в случай, че съжителстват с други лица.
   Не използвайте  общи съдове и прибори за хранене, кърпи за баня и други предмети с лицата, с които съжителстват.
   Провеждайте стриктно хигиена на ръцете.
   Проветрявайте  редовно помещенията в дома си.
   Почиствайте редовно и да провеждайте дезинфекция на често докосвани повърхности в дома си.
   Водете ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на проследяване
   На задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар, подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

- възрастни лица ≥ 60 г., в зависимост от клиничното протичане на заболяването;

- лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния, в зависимост от клиничното протичане на заболяването;

- лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое;

- лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

   На задължителна изолация и/или лечение в домашни условия за период от 14 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

- заразоносители/асимптоматични лица;

- лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния. Лица, които писмено и изрично са заявили отказ от болнично лечение. 

   След изписване от заведение от болнично лечение (в случай, че лицето е изписано след документирани минимум 10 дни от началото на клиничните оплаквания за COVID-19 и минимум три допълнителни дни без оплаквания, вкл. без повишаване на телесната температура без прием на антипиретици и без респираторни симптоми), лицето се поставя на задължителна изолация в домашни условия за 14-дневен период с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция. 
   
Имайте предвид, че съгласно заповед на министъра на здравеопазването всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Република Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице. В заповедта са определени изключения. Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец. Съответната регионална здравна инспекция предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство).
   
Медицинското наблюдение на лицата поставени под домашна изолация се осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение. Ако нямат общопрактикуващ лекар, българските граждани се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.
   Имайте предвид, че всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение № 4 от Заповед № РД - 01- 371 на министъра на здравеопазването , се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец (съгласно Приложение № 5 от Заповед № РД - 01- 371 на министъра на здравеопазването) на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице за срок от 14 дни, считано от последния контакт със заболялото лице.
   Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, карантината се счита за преустановена.
   При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), трябва да се свържете по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.
   Ако получите сериозно засилване на симптомите на COVID-19 и/или затруднение при дишането, незабавно се обадете на тел. 112.
   Имаите предвид, че всички граждани, на които здравните власти са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.
   Ако сте поставен под карантина и нямате близки или познати, които могат да Ви доставят продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от Социалния патронаж в съответната община. Можете да проверите по телефона дали общината, в която се намирате, предоставя тази услуга. Също така, на интернет страницата на Националното сдружение на общините на Република България се публикува актуален списък с общините (заедно с техните контакти), които организират доставка по домовете. За съдействие с доставянето на храна и продукти от първа необходимост, можете да се обърнете и към доброволците от съответната община.
   Спазвайте препоръките за дезинфекция и поддържане на личната хигиена.

 

 

Инструкции при изолация в домашни условия

 1. Болният трябва да е настанен в самостоятелна стая с добра вентилация.
 2. Болният трябва да ограничи движението си в дома и да сведе до минимум използването на общите помещения, като например кухня, баня.
 3. Помещенията се проветряват често и редовно.
 4. При невъзможност болният да бъде настанен в отделна стая, членовете на семейството/домакинството трябва да поддържат разстояние най-малко от 1.5 м. от болния човек.
 5. Грижи за болния се полагат от едно лице, което е здраво, без придружаващи заболявания.
 6. Не се допускат посетители в дома, до получаване на отрицателен резултат от проведен тест на болния по метода на полимеразно верижна реакция.
 7. Хигиена на ръцете се извършва след всеки контакт с болния или с непосредствената му среда. Хигиена на ръцете от членовете на семейството/домакинството трябва да се извършва и преди и след приготвяне на храна, преди ядене, след използване на тоалетната и винаги, когато ръцете изглеждат мръсни. Ако ръцете не са видимо замърсени, те се обтриват с дезинфектант за ръце. При видимо замърсени ръце, те задължително се измиват със сапун и вода.
 8. За подсушаване на ръцете се използват хартиени кърпи за еднократна употреба. При липса на еднократни кърпи, по изключение могат да се използват текстилни кърпи, които се сменят веднага след намокрянето им или при видимото им замърсяване.
 9. Болният трябва да носи маска с цел ограничаване отделянето на секрети в околната среда. Лица, които не могат да носят маски, поради медицински противопоказания, трябва стриктно да се придържат към т. нар. респираторен етикет – при кихане и кашляне да покриват устата и носа си с хартиени кърпички за еднократна употреба, които да изхвърлят по подходящ начин – в полиетиленов плик, поставен в кош за отпадъци използван само за целта, произведен от материал, позволяващ лесно почистване и снабден с капак. Преди изхвърляне, полиетиленовият плик се затваря плътно. При боравенето със замърсените от болния отпадъци да се използват ръкавици, а след тяхното сваляне ръцете да се измиват и дезинфекцират с дезинфектант за ръце.
 10. При използване на хартиени кърпички или носни кърпи за многократна употреба, след кихане и кашляне, болният задължително измива и дезинфекцира ръцете си с дезинфектант за ръце.
 11. При оказване на грижи за болния трябва да се избягва директен контакт с екскрети и секрети на заболелия. Лицето, оказващо грижи, трябва да носи маска, прилепнала плътно към лицето и да използва ръкавици. Маските не трябва да се докосват или пипат по време на употреба. Ако маската се намокри или изцапа от секрети, тя трябва незабавно да се смени. Маската се сваля като се отвърже отзад или се свалят превръзките зад ушите, без да се докосва предната ѝ страна. След употреба маската се изхвърля незабавно. Ръцете се измиват/дезинфекцират преди и след сваляне на ръкавиците.
 12. Приборите и посудата, които използва болния трябва да са предназначени само за него. След употреба те се почистват със сапун или препарат и вода и могат да се използват повторно.
 13. Провежда се ежедневно почистване и дезинфекция на предмети и повърхности от обкръжението на болния, като например табли и рамки на легла и други мебели в стаята, повърхностите в банята и тоалетната. При почистването може да се използва почистващ препарат, а след изплакване с вода може да се използва дезинфекционен препарат на основата на натриев хипохлорит (белина), съгласно инструкциите за употреба на етикета.
 14. Замърсеното бельо и дрехи на болния се поставят в отделна торба за пране.
 15. Текстилните маски за многократна употреба, дрехите, спалното бельо, кърпите за баня и ръце и др. на болния се третират по следните начини:

а) изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) изпиране с хладка вода при температура под 60°C с подходящи препарати с дезинфекциращо действие (биоциди), подходящи за целта, напр. такива, съдържащи натриев хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция). 

 1. При почистване на повърхности или при боравене с дрехи или спално бельо, замърсени с телесни течности, задължително се използват ръкавици и защитно облекло (напр. полиетиленова престилки). Ръкавиците и престилките за многократна употреба след използване се изпират по един от горепосоченените начини – термодезинфекция или химио-термодезинфекция. Ръкавиците и престилките за еднократна употреба се изхвърлят по подходящ начин – в кош за отпадъци използван само за целта, снабден с капак и от материал, които позволява лесно почистване и е снабден с полиетиленов плик. Преди изхвърляне полиетиленовия плик се затваря плътно. Ръцете се измиват и дезинфекцират преди и след сваляне на ръкавиците.
 2. Членовете на семейството/домакинството, живеещи с болния, трябва да избягват експозиция със замърсени предмети на болния (напр. четки за зъби, цигари, прибори и съдове за хранене, напитки, кърпи или спално бельо).

   

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!