trudova-medicina

 Молим преди да ни посетите на място, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да Ви отделят необходимото време и внимание! Благодарим Ви!

 

Служба по трудова медицина Ирен Мadres-slujba-po-trudova-medicina
гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

Email:stm@iren-m.com
телефон: 0882 80 11 69
www.facebook.com/stmiren

как да ни откриете
A+ R A-

ОЦЕНКА НА РИСКА


Както вече споменахме, изготвянето на оценка на риска е едно от основните задължения на работодателя, за чието изпълнение Инспекция по труда съблюдава стриктно. Какво обаче представлява тя?

Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието.

Правната уредба за оценката на риска се съдържа в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5  за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Работодателите и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, са длъжни да направят оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

На равнище ЕС не съществуват определени норми относно начина на извършване на оценката на рисковете. Все пак обаче, съществуват два принципа, които следва да бъдат вземани винаги предвид:

     структуриране на оценката с цел да се гарантира, че се обръща внимание на всички относими опасности и рискове;

     след определяне на риска следва да се започне оценка по първите принципи, като се зададе въпрос дали рискът може да бъде отстранен.

 

Как нашите специалисти изготвят доклад за оценка на риска?

 

За да сме сигурни, че покриваме всички национални и европейски стандарти, ние се водим от Европейското ръководство за Оценка на риска в работата и предложения там подход, основан на няколко стъпки:

 оценка на риска

Все пак обаче, важно е да се знае, че съществуват други методи, които са също толкова добри, по-специално за по-сложни рискове и обстоятелства. Екипът ни прави професионална преценка кой подход към оценката да се приложи като взема предвид факторите:

       характер на работното място (напр. постоянно или временно предприятие)

       вид на процеса (напр. повтарящи се операции, развиващи се/променящи се процеси, работа по заявка)

       изпълнявана задача (напр. повтаряща се, рядка или високорискова)

       техническа сложност.

В някои случаи може да е подходящо едно единствено действие по оценяване, обхващащо всички рискове на едно работно място или дейност. В други случаи, за различните части на работното място може да са подходящи различни подходи.

 

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

ВАЖНО

dogovor-trudova-medicina Молим, преди да ни посетите, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.

Посещавайки сайта ни, може да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.

Как да ни откриете

гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

градски транспорт
А 1, 3, 5, 213, 305
метро и 10 мин. пеша

T 0882 80 11 69
Email: stm@iren-m.com
FB www.facebook.com/stmiren

Работно време

  понеделник: 08:30 - 17:00

  вторник: 08:30 - 17:00

  сряда: 08:30 - 17:00

  четвъртък: 08:30 - 17:00

  петък: 08:30 - 17:00

  събота и неделя: почивни дни

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!