Митовете за обслужването от служба по трудова медицина


Мит #1 Службата по трудова медицина (СТМ) извършва комплексно обслужване, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Истината е, че поне 80% от задължителния обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд не са във възможностите и правата на никоя СТМ. За тези 80% от задължителния обем от дейности трябва да се погрижите вие или хора от вашата фирма. Добра и професионална СТМ може само да ви помогне с напътствия и съвети как да организирате и проведете оставащата част от пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд по подобаващ професионален начин.


Мит #2 СТМ извършват периодични медицински прегледи

СТМ може да организира провеждането на периодични профилактични прегледи, ако работодателя се обърне към нея. Може да събере екип от специалисти и да ги заведе в предприятието или да се обърне към медицински център за провеждането им.


Мит #3 Колкото повече, толкова по-добре

Често срещани са предложения за безплатно обслужване от СТМ ако бъде сключен договор за медицинско обслужване, допълнително здравно осигуряване, различни застрахования и др. Не се поддавайте на подобни манипулации, защото най-вероятно ще получите всичко друго но не и обслужване от СТМ.

Реалното обслужване от СТМ е постоянен процес. Затова, най-добре е да се сключват едногодишни договори, които да се подновяват със същата или друга СТМ, ако работодателя не е удовлетворен от обслужването на работещите.