trudova-medicina

 Молим преди да ни посетите на място, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да Ви отделят необходимото време и внимание! Благодарим Ви!

 

Служба по трудова медицина Ирен Мadres-slujba-po-trudova-medicina
гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

Email:stm@iren-m.com
телефон: 0882 80 11 69
www.facebook.com/stmiren

как да ни откриете
A+ R A-

КОНСУЛТАЦИЯ и СЪДЕЙСТВИЕ


Как можем да ви окажем допълнително съдействие?

Съгласно нормативните изисквания към службите по трудова медицина, ние осъществяваме консултативна, обслужваща и разработваща дейност като подпомагаме работодателя при организиране и изпълнение на задълженията му във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и укрепване здравето и работоспособността на работещите чрез утвърждаване на превантивните подходи за осигуряване ЗБУТ и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа. Разширявайки постоянно обема на нашите услуги и повишавайки качеството им непрестанно, имаме възможността да осигурим ефективно консултиране на работодателя и работещите във връзка с предотвратяване на трудовите злополуки и постигане на устойчив баланс между грижата за работещите и изпълнение изискванията на трудовото законодателство.

Нашите основни цели и приоритети са:
  опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вредно действащи фактори и условия при работа;
   развитие на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
   опазване на работоспособността на работещите;

Като правило, службата по трудова медицина е звено с предимно превантивни функции, което консултира и подпомага работодателите, групите и комитетите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд. Точният обхват на тези дейности се основава на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.

 

Всеки клиент на службата по трудова медицина получава:

     пълно и навременно съдействие по възникнали казуси;

     консултация във връзка с възможните методи и начини за подобряване на условията на труд в дружеството на клиента;

     консултация и съдействие при необходимост от внедряване на нови фирмени политики, преустройство на работните процеси и/или работни места;

     консултиране и пълно съдействи на членовете на отговорника/органа по здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР) при осъществяване на дейността му; 

     консултиране и пълно съдействи на членовете на КУТ/ГУТ в осъществяване на дейността им, съгласно чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

     разработване на програми, лекции и беседи за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

     разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания;

     съдействие при разработване на правила и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне на съвети на работещите за правилното им прилагане;

     уточняване на специализирани измервания, които се извършват от акредитирани структури на физическите фактори на работната среда (микроклимат, шум, осветление, вибрации), на химични агенти в работната среда, на контролни измервания за оценка ефективността на електрообезопасителните мероприятия (заземяване, зануляване, мълниезащита).

  

И не на последно място - чрез нашата страница получавате бърз, лесен и сигурен достъп до всички актуални новини в областта на здравословните и безопасни условия на труд, а всеки клиент получава в БОНУС допълнителна информация, свързана с неговите нужди и предмет на дейност!

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

ВАЖНО

dogovor-trudova-medicina Молим, преди да ни посетите, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.

Посещавайки сайта ни, може да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.

Как да ни откриете

гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

градски транспорт
А 1, 3, 5, 213, 305
метро и 10 мин. пеша

T 0882 80 11 69
Email: stm@iren-m.com
FB www.facebook.com/stmiren

Работно време

  понеделник: 08:30 - 17:00

  вторник: 08:30 - 17:00

  сряда: 08:30 - 17:00

  четвъртък: 08:30 - 17:00

  петък: 08:30 - 17:00

  събота и неделя: почивни дни

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!