trudova-medicina

 Молим преди да ни посетите на място, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да Ви отделят необходимото време и внимание! Благодарим Ви!

 

Служба по трудова медицина Ирен Мadres-slujba-po-trudova-medicina
гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

Email:stm@iren-m.com
телефон: 0882 80 11 69
www.facebook.com/stmiren

как да ни откриете
A+ R A-

ФИРМЕНО ДОСИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


Искате да имате пълно и коректно оформено досие по здравословни и безопасни условия на труд, което е и едно от изискванията към работодателя, за чието изпълнение Инспекция по труда съблюдава стриктно. Как можем да ви бъдем полезни?

С нашето съдействие ще получите не само навременна помощ и съдействие, но и качествена и професионална разработка и класифициране на фирмената ви документация по безопасност и здраве при работа. Досието се разработва на базата на конкретните потребности на бизнеса - без да бъдат използвани готови шаблони или метода "copy-paste"! Ежегодно, разработените от нас документи преминават през проверки от различни областни Инспекции по труда, а работодателите са спокойни, че изискванията към тях са изцяло покрити.

 

Какво съдържа базовия пакет "досие по ЗБУТ"? 

 • Изготвяне на Заповед за определяне на видовете инструктаж;
 • Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;
 • Изготвяне на Заповед за определяне на видовете обучения;
 • Изготвяне на Заповед за лицата, които ще се обучават;
 • Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат обучението;
 • Изготвяне на Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица;
 • Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж;
 • Изработване на програма за обучение;
 • Изработване на програма за периодичен инструктаж;
 • Изработване на програма за провеждане на инструктаж на работно място;
 • Изработване на програма за ежедневен инструктаж - (при необходимост);
 • Изработване на програма за извънреден инструктаж;
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж както и образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж;
 • Изготвяне на Заповед за определяне, организиране и изпълнение на длъжностно лице по безопасност и здраве;
 • Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват (ЛПС) и работно облекло;
 • Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки;
 • Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска;
 • Изготвяне на Заповед за определяне реда и начина за документиране на оценката на риска;
 • Изготвяне на Заповед за периодичност на измерванията на фактори на работна среда;
 • Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура „фаза - защитен проводник");
 • Изготвяне на Заповед за безплатна храна и тонизиращи напитки - (при необходимост);
 • Изготвяне на Заповед за осигуряване на очила за работа с видеодисплей - (при необходимост);
 • Изготвяне на Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука" - (при необходимост);
 • Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти (проверка на ръчно преносими електрически инструменти) - (при необходимост);
 • Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ - (при необходимост);
 • Заповед за свикване на общо събрание.
 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
 • Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
 • Правилник за работа на КУТ/ГУТ.
 • Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
 • Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.
 • Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.
 • Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)
 • Изготвяне на Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
 • Други заповеди при необходимост.

 

И всичко това, съобразено с Вашата фирмена политика и същевременно отговарящо на изискванията на нормативните документи по ЗБУТ!

 

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

ВАЖНО

dogovor-trudova-medicina Молим, преди да ни посетите, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.

Посещавайки сайта ни, може да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.

Как да ни откриете

гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

градски транспорт
А 1, 3, 5, 213, 305
метро и 10 мин. пеша

T 0882 80 11 69
Email: stm@iren-m.com
FB www.facebook.com/stmiren

Работно време

  понеделник: 08:30 - 17:00

  вторник: 08:30 - 17:00

  сряда: 08:30 - 17:00

  четвъртък: 08:30 - 17:00

  петък: 08:30 - 17:00

  събота и неделя: почивни дни

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!