A+ R A-

ПЪЛЕН НАБОР ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19


Какво ще получите?

Взаимодействие с Вашите клиенти:

 1. Съобщение за клиентите Ви, с което ще информирате:

        какви мерки сте предприели, съобразени с актуалните с днешна дата изисквания на МЗ, МТСП, РЗИ, Инспекция по труда и препоръките на Националния оперативен щаб

          какви мерки трябва да спазват клиентите Ви на територията на обекта с цел превенция от разпространение на COVID и в изпълнение на изискванията на здравното министерство

Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита

 1. Практическо ръководство за превенция от COVID-19 (коронавирус) – Какво е COVID-19? Какво е SARS-CoV-2? Полезни съвети и правила как да се предпазим в градския транспорт, на работното място, у дома, при пътуване/командировка и други.
 2. Флаер с полезна и кратка информация за COVID-19 и как да се предпазим от него.
 3. Заповед за провеждане на извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа и въвеждане и прилагане на засилени хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с предпазване от COVID-19 и недопускане на разпространение на заразата
 4. Програма за провеждане на извънреден инструктаж
 5. Информационен материал – „Мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19“
 6. Информационен материал – „Превантивни мерки относно появата на Covid-19“
 7. Информационен материал – „Психично здраве по време на COVID-19“ - указания на Световната здравна организация
 8. Флаер с най-важните телефони за сигнали и услуги в условията на коронавирус

Вътрешнофирмени процедури и инструкции, свързани с противоепидемична защита

 1. Заповед за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на фирмените обекти с цел превенция от разпространение на COVID-19, във връзка с изпълнение на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и указания на ИА ГИТ от 13.03.2020г.
 2. Заповед за изпълнение на мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19 във връзка със Заповед № РД 01-219/02.04.2020 год. на Министъра на труда и социалната политика
 3. Протокол от обсъждане в Комитет по условия на труд/ Група по условия на труд/с всички работещи – бланка
 4. Заповед за определяне на отговорно лице за непрекъснатост на дейността по изпълнението на въведените противоепидемични мерки
 5. Инструкция за действие при установен случай на заболял от коронавирус служител
 6. План за действие при съмнение от зараза с COVID-19
 7. План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за COVID-19
 8. Указания за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус
 9. Инструкция за определяне на алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19
 10. Инструкция за спазване на лична хигиена на персонала в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Вътрешнофирмени заповеди, свързани с работното време и отпуските:

 1. Заповед за въвеждане на непълно работно време - бланка

Документи по оценяването на риска от евентуална зараза - нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на фирмата.

 1. Заповед на работодателя за изготвяне на оценка на риска от евентуална зараза, във връзка с изпълнение на указания на ИА ГИТ от 13.03.2020г.
 2. Програма за оценка на риска от разпространение на нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19
 3. Методология при извършване на оценката на риска от разпространение на нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19
 4. Оценка на риска от разпространение на нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19
 5. Карта за оценка на риска от разпространение на нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19 относно предприети мерки
 6. Мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска от разпространение на нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19 във връзка с изпълнение на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и указания на ИА ГИТ от 13.03.2020г.
 7. Заповед на работодателя за преразглеждане на информацията, предоставено в изготвената на оценка на риска от евентуална зараза.

 И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО! Ще получите БЕЗПЛАТНО и допълнителни документи (инструкции, заповеди, програми, препоръки, информационни материали), съобразени с конкретния вид дейност на Вашето дружество и поставените изисквания към него + БОНУС - практически насоки, съвети и препоръки за покриване на нормативните изисквания!

 

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!