A+ R A-

Противоепидемични мерки през ЗИМЕН СЕЗОН 2020-2021

Запознайте се с Указанията за прилагане на противоепидемични мерки в зимните курорти през зимен сезон 2020/21, 21 октомври 2020г. - ТУК.

 

 

Противоепидемични мерки през ЛЕТЕН СЕЗОН 2021

Запознайте се с актуалните Правила за прилагане на противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през летен сезон 2021, 16 юли 2021г. - ТУК.

 

МОТО: „България – безопасна дестинация лято 2021!“

Указания към бизнес операторите в областта на храните

Запознайте се с актуалните УКАЗАНИЯ на БАБХ към бизнес операторите, стопанисващи обекти регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19, съгласувани с МЗ, издадени на 16.9.2021г. - ТУК.

 

Указания за центровете за подкрепа за личностно развитие

Запознайте се с официалните Насоки за обучение/занимания и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в центровете за подкрепа за личностно развитие от 28.09.2021 тук.

 

Указания за места за настаняване и заведения

Запознайте се с актуалните УКАЗАНИЯ за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България - Версия 13, съгласувани с МЗ, 10.09.2021г. - ТУК

 

 

 

 

 

 

 

Указания към фитнес залите и фитнес центровете

Запознайте се с актуалните Указания за прилагане на противоепидемични мерки във фитнес центрове и зали за фитнес съгласно Заповед № РД-09-777/02.09.2021 на министъра на младежта и спорта от 02.09.2021г.  ТУК.

                

 

Указания за работа на салони за красота

Запознайте се с изискванията на СРЗИ относно спазването на социална дистанция и противоепидемични мерки в салони за красота, бръснарски и фризьорски салони, солариуми, ателиета за татуировки тук.

 

Указания към детските градини

Запознайте се с актуалните Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини (31.08.2021г.), изготвени от Министерството на образованието и науката (МОН) с отразени в тях препоръките на Министерството на здравеопазването - ТУК.

 

Указания към спортните обекти и съоръжения

Запознайте се с актуалните Указания за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения на министъра на младежта и спорта от 02.09.2021г. ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания към служителите в българските медии

Запознайте се с противоепидемичните мерки, касаещи служителите в българските медии тук.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                 

Указания за работа на диализни структури

Запознайте се с Указанията за работа на диализни структури в условия на епидемия от COVID-19 (коронавирус), разработени от Българското дружество по нефрология (БДН) - 30.03.2020г. - тук.

Указания към училищата

Запознайте се с актуалните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година, издадени от МОН (08.09.2021г.) тук.

 

 

 

Указания към земеделските производители

Запознайте се с указанията на БАБХ към:
  👉бизнес операторите в сферата на храните, извършващи производство, съхранение, търговия и транспорт на храни;
   👉 фермерите и ветеринарните лекари;
   👉 собствениците на ветеринарни аптеки и ветеринарни лечебни заведения;
   👉 бизнес операторите в сектор „Фуражи”;
   👉 земеделските стопани в сектор „Растениевъдство”;
   👉 бизнес операторите в сектор „Растителна защита”,
във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID-19 (2.4.2020г.) от нашата разработка ТУК или от сайта на БАБХ ТУК        

Инструкции от кризисния щаб на Българския зъболекарски съюз

Запознайте се с препоръките/инструкциите от кризисния щаб на Българския зъболекарски съюз към лекарите по дентална медицина за правилата на септика и антисептика в лечебните им заведения по време на извънредно положение във връзка с covid-19, 3 юни 2020г. - тук.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!