A+ R A-

Указания за работа на нощни закрити клубове

Изисквания към нощните заведенияЗапознайте се с изискванията тук.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Указания за места за настаняване и заведения

Запознайте се с изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България - Версия 5, съгласувано с МЗ, 29 юни 2020г. - тук.

Указания към обекти за обществено хранене

Запознайте се с указанията на БАБХ към към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19, съгласувани с МЗ, издадени на 10.07.2020г. - тук.

Указания към частните детски центрове

Запознайте се с указанията на МЗ за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация тук.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Указания към фитнес залите и фитнес центровете

Запознайте се с указанията на министъра на младежта и спорта от 16.07.2020г. относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете тук.

                

Указания за работа на салони за красота

Запознайте се с изискванията на СРЗИ относно спазването на социална дистанция и противоепидемични мерки в салони за красота, бръснарски и фризьорски салони, солариуми, ателиета за татуировки тук.

Указания към детските градини и детските ясли

Запознайте се с мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца тук.                                                      

Указания към спортните обекти и съоръжения

Запознайте се с указанията на министъра на младежта и спорта от 16.07.2020г. относно прилагането на противоепидемични мерки на спортни обекти и съоръжения тук.

Указания към служителите в българските медии

Запознайте се с противоепидемичните мерки, касаещи служителите в българските медии тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение

Запознайте се с указанията за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование тук.

Указания към земеделските производители

Запознайте се с указанията на БАБХ към земеделските производители във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID-19 (2.4.2020г.) тук.                                                      

Инструкции от кризисния щаб на Българския зъболекарски съюз

Запознайте се с препоръките/инструкциите от кризисния щаб на Българския зъболекарски съюз към лекарите по дентална медицина за правилата на септика и антисептика в лечебните им заведения по време на извънредно положение във връзка с covid-19, 3 юни 2020г. - тук.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!